OMURGA RAHATSIZLIKLARI

SKOLYOZ

Skolyoz (Omurga eğriliği) omurganın, sağ ya da sol yana doğru eğrilmesi anlamına gelir ve farklı yaşlarda ortaya çıkabilir. Toplumda yaklaşık %2 ila 4 oranında görülen skolyoz doğuştan gelebileceği gibi, çocukluk ve erişkinlik çağlarında da oluşabiliyor. Skolyoz kız çocuklarında 10 kat fazla görülüyor. 10 yaş civarlarında skolyozun erken teşhisi, tedavi süreci için büyük önem taşıyor. Hastalığın oluşmasında genetik aktarım ağır basarken ağır çanta taşımak, core bölgesi kaslarının zayıflığı nedeniyle omurgamıza yüklenen direncin artmasına bağlı olarak gelişebilir ve tedavi sürecinde pilates vazgeçilmez bir egzersiz çeşitidir.
KİFOZ

Omurgaya arkadan baktığımız zaman omurların birbiri üzerine diziliminden oluşan ve kafa ile leğen kemiğinin tam ortasından geçen bir izdüşümü olan düz bir kolon olduğunu görürüz. İnsan omurgasına yandan bakınca ise böyle bir düz hat olmadığını ve omurların her birinin birbirleri ile bir açı yaparak oluşturduğu fizyolojik birtakım eğrilikler olduğunu görürüz. Örneğin göğüs, sırt bölgemizde bir kifoz (kambur) varken bunu izleyen bel bölgemizde bir çukurluk vardır. İnsanların göğüs, sırt bölgesindeki kifoz kişiler arasında çok geniş bir farklılık gösterir. Bu kamburluğun fizyolojik olarak kabul edilen ölçüsel bir sınırı vardır. İnsanın rahat ayakta durduğu pozisyonda çekilen yan radyografisinde yapılacak bir açı ölçümünde, bu sınır 20 derece ile 55 derece arasında değişmektedir. Postürel kamburluğun en önemli sebepleri kötü pozisyonda oturuş ve fizik kondisyon yetersizliğidir. Özellikle günümüz çocukları vakitlerinin büyük çoğunluğunu okul, dershane ve bilgisayar üçgeninde geçirmektedir. Çocuklar ne yazık ki hareket etmelerini sağlayan oyunlar veya sportif aktivitelerden uzak durmaktadırlar. Bu yaşam tarzı hem çocuklarımızın vakitlerinin büyük çoğunluğunu kötü oturuş pozisyonunda geçirmesine neden olmakta hem de spor yapamadıkları için kötü bir fizik kondisyona sahip olmalarına neden olmaktadır. Bu iki kötü alışkanlık ise pozisyonel kamburluğun en önemli sebepleridir. Aynı şekilde masa başında yoğun çalışan ve egzersiz yapmayan kişilerde aynı gruba girmektedir.

HİPERLORDOZ
Bel bölgesinde omurganın aşırı bir eğriliği olduğu bir durumdur. Omurga sırt, boyun ve bel kısmından kafanın ağırlığını desteklemek ve şok darbelerini nötralize etmek için doğal olarak kıvrımlara sahiptir. Lordoz bel yani lumber bölgedeki doğal kavis normalin üstünde olduğu zaman oluşmaktadır. Bu durum omurgada aşırı basınca neden olup ağrıya yol açmaktadır. Lordozu olan kişilerde genelde bel bölgesinde gözle görünür bir kavis vardır. Kendilerine yandan bakıldığında bel, belirli bir c şekli yapar. Ayrıca lordozu olan kişiler kalçalarını ve midelerini dışarıya doğru çıkarıyor gibi görünmektedir. Lordozu kontrol etmenin en kolay yolu sert bir zemin üzerine sırt üstü yatmaktır. Elinizi sıkı bir şekilde belinizin altına kaydırabilmeniz gerekir. Eğer ki lordozunuz varsa eliniz ile beliniz arasında ekstra olarak bir boşluk olacaktır. Bu durumda ön uyluk ( quadriceps) ve iliopsoas kasımız kısa, sıkı ve zayıfken karın, hamstring ve kalça kaslarımız gergin ve zayıftır. Pilatesle zayıf kaslarımızı kuvvetlendirirken kısa kalan kaslarımıza streching yaptırarak sağlıklı görünüme kavuşabiliriz. Tabiki bunları yaparken zayıflıklara bağlı olarak bel ve boyun bölgelerinde zorlanmalar olabilecektir, alanında uzman eğitmenle çalışmanın önemi çok büyüktür çünkü yaptığımız çalışmadan fayda sağlamak ve oluşabilecek rahatsızlıkları giderebilmek için çeşitli modifikasyonlarla egzersizi kişiye göre değiştirmek gerekecektir.

HİPOLORDOZ
Bel bölgesinin yassılaşması sonucunda ortaya çıkar. Vücudun bu duruşu genelde sıkı hamstring (ön uyluk) kasları ve leğen kemiğinin arkaya eğilmesiyle oluşur ve alt sırt bölgelerinde azalmış kavise sahiptirler. Vücut ağırlıkları topuklarında hissedilir. Bu kişilerle çalışırken hamstring kaslarını esnetme büyük ölçüde problemi çözecektir. Bununla beraber göz önünde bulundurulması gereken birçok etken vardır ve kontrol edilmesi kolay olmayan bir rahatsızlıktır ve diğer duruş sapmalarından düzgün olmayan bir teknik yüzünden kötüleşmiş olmaları da muhtemeldir. Spor sakatlıklarında eğitimli eğitmenlerle çalışmak büyük önem arz etmektedir.